فرم های پذیرش طرح (پروپوزال) مرکز حمایت از طرح ها، ابتکارات و اختراعات
 
فرم شماره 1 (الف) طرح های صنعتی فردی
 
فرم شماره 1 (ب) طرح های صنعتی گروه

فرم شماره 1 (د) حمایت از پایان نامه های کاربردی و محصول محور


راهنمای تدوین کتابچه فنی (گزارش پایانی) طرح های حمایت شده

 
فرم های مرکز رشد قدر (طرح های تجاری سازی شده فنی و مهندسی) و مرکز رشد فجر (طرح های تجاری سازی شده کشاورزی و گیاهان دارویی) بسیج علمی

فرم شماره 2 خلاصه طرح کسب و کار 

فرم شماره 3 تقاضای استفاده از امکانات مرکز رشد 

------------------------------------------------


حمایت از طرح های نیمه حرفه ای
طرح های نیمه حرفه ای به طرح هایی اطلاق می گردد که لزوماً نیاز محور (سفارشی) بوده و  پس از اجراء قابلیت ارائه به بهره بردار معتبر را داشته باشد. بهره بردار می بایست از مراکز معتبر ملی و یا استانی باشد.


دانلود فرم طرح های پیشنهادی نیمه حرفه ای